Booking af Fælleshus

Grundejerforeningen Højvangen

1
Reservation
2
Bekræftelse

Vælg en startdato og slutdato for din reservation

Vælg startdato
Vælg slutdato

Vælg hvad du ønsker at reservere

Hele fælleshuset

Husk! Du må først benytte huset fra kl. 12 den første dag af din booking. Du kan således først klargøre gildesalen fra dette tidspunkt. Det skyldes at fælleshuset kan lejes “i sidste øjeblik”, og at huset af og til uden for lejeperioder benyttes af bestyrelsen, rengøringsfirma/håndværkere m.v.

Kontakt vedr. fælleshuset: info@hojvangen.dk – hvis din henvendelse drejer sig om en bestemt booking, husk da at inkludere bookingnummer.